МАЛКО ИСТОРИЯ-КОЙ Е ГЕНЕРАЛА ВСЪЩНОСТ ?

МАЛКО ИСТОРИЯ-КОЙ Е ГЕНЕРАЛА ВСЪЩНОСТ ?

МАЛКО ИСТОРИЯ-КОЙ Е ГЕНЕРАЛА ВСЪЩНОСТ ?

Ясно е, че това е един от първите въпроси, които си задавате, когато разглеждате сайта ни или когато вече ни гостувате. Ето съвсем накратко някои неща от живота на един достоен българин, наш дядо:

О.з.генерал Първан Михайлов Първанов е роден в гр.Берковица през 1867 г. Син е на видния берковски гражданин Михаил Първанов, който след освобождението на България е член на Учредителното събрание и на Първото Велико Народно събрание.

Гимназиалното си образование П. Първанов получава в много реномираната по онова време гимназия в гр.Лом. След завършването и е приет във Военното училище в гр.София.Випускът му е произведен в първи офицерски чин през 1887 г.,от току-що избрания на Българския престол Княз Фердинанд.Вече като офицер е изпратен в Русия,в Петербург,където завършва и Генерал-щабна академия.

Както всички българи от онези поколения и той е завладян от исконната мечта за освобожсаването на останалите под робство сънародници и за обединяване на целокупното Отечество.Участва във всички войни,водени в името на тази голяма цел.

Още съвсем млад,взема участие в Сръбско-българската война/ноември 1885 г/

МАЛКО ИСТОРИЯ-КОЙ Е ГЕНЕРАЛА ВСЪЩНОСТ ?
МАЛКО ИСТОРИЯ-КОЙ Е ГЕНЕРАЛА ВСЪЩНОСТ ?

През Балканската война /1912 1913 г./е в редовете на Българските войскови части,водели славните боеве по линията на р.Кра-агач/Люле бургас и Бунар хисар/ и изтласкали устремно Турската армия до Чаталджанската линия/на 43 км.от Цариград/,което принуждава турското правителство да поиска примирие/20 ноември 1912/.Наскоро след това обаче, в Турция е извършен преврат ,новото правителство денонсира сключеното примирие и ожесточените боеве при Чаталджа се подновяват.По време на тези сражения той е много тежко ранен.

МАЛКО ИСТОРИЯ-КОЙ Е ГЕНЕРАЛА ВСЪЩНОСТ ? През Първата световна война, като полковник, е командир на най-елитния полк на армията 4-ти артилерийски на името на Негово величество полк. С полка си взема участи в най-решителните боеве, водени от Българската армия: превземането на Тутракан (1916 г.) и освобождаването на Южна Добруджа, военните действия срещу войските на Антантата (френски, английски, италиански, руски и сръбски) на Южния фронт (в Сърбия), в това число и трикратните решаващи големи сражения на Завоя на р. Черна през м. ноември 1916 г., май 1917 г. и септември 1918 г.

Въпреки славните победи на своята Армия, България е принудена да излезе от войната/Солунско примирие от 29.09.1918 г./ Първан Първанов е в числото на българските висши офицери,взети от Антантата за заложници,като гранция че Армията няма да поднови военните действия.

След окончателното приключване на световната война по силата на несправедливия Ньойски договор/ноември 1919 г./числеността на българските въоръжени сили е драстично намалена. Първан Първанов излиза в запас с чин генерал-майор.Активно се включва в дейността на Съюза на запасните офицери,призван да поддържа духа и боеспособността на нацията. П.Първанов е кавалер на множество ордени за храброст и заслуги,проявени по време на войните. Носител е и на френски орден за човеколюбие, присъден му за доблестно отношение към Противника и за хуманно поведение към военнопленниците.
МАЛКО ИСТОРИЯ-КОЙ Е ГЕНЕРАЛА ВСЪЩНОСТ ?

МАЛКО ИСТОРИЯ-КОЙ Е ГЕНЕРАЛА ВСЪЩНОСТ ?

Към проблемите на своя роден град и на своите съграждани П.Първанов винаги е бил отзивчив и съпричастен,като е способствал за решаването им,ползвайки се от близкото си познанство с видни държавни дейци и от добрите си лични отношения с Н.В.Цар Борис ІІІ.С неговата намеса е възстановена педагогическата гимназия в града сформиран е гарнизонът /което при тогавашните условия е имало съществено значение за поминъка и за културния облик на града/,построено и открито е Климатичното училище в Ашиклар. Помагал е и за решаването на лични проблеми на свои съграждани.
П.Първанов умира през 1949 г. на 82 годишна възраст и е погребан в гробищния парк на гр.Берковица.
МАЛКО ИСТОРИЯ-КОЙ Е ГЕНЕРАЛА ВСЪЩНОСТ ?
МАЛКО ИСТОРИЯ-КОЙ Е ГЕНЕРАЛА ВСЪЩНОСТ ?